AmkA.Info Online – Пътеводител за информация, консултантски центрове, услуги

Всичко за доброволческата дейност

Print

Бихте желали да станете доброволец? Във Франкфурт на Майн съществуват много възможности за подпомагане на други хора.

Тук ще намерите информация по тези теми:

Желаете ли да добиете обща представа за работата като доброволец?

В тези бази данни ще намерите подходящи проекти за Вашия ангажимент. Можете да се консултирате с различните доставчици относно работата като доброволец:

Желаете ли да подкрепите менторска програма?

Менторството означава да подпомагаш и да се грижиш за някого. Например, когато някой е нов във Франкфурт. Тези единични проекти търсят редовно доброволци:

Имате въпроси? AmkA.Info ще Ви съдейства

Попитайте ни! Посредническо бюро AmkA.Info:

Телефон: 069 – 21 24 15 15

Или изпратете имейл: amka.info@stadt-frankfurt.de

Ние говорим немски и английски език.

Желаете да помогнете? Ние ще Ви подкрепим!

Имате ли готовност да помагате на другите? Тогава посетете информационната поредица „Добре е да знаете“ („Gut zu wissen“). Информационната поредица се организира съвместно от Католическо обучение за възрастни (Katholische Erwachsenenbildung), сдружението Caritas Frankfurt e. V. и AmkA. Можете да задавате въпроси, да установявате контакти и да се запознавате с други заинтересовани лица.


www.amka.de/gut-zu-wissen

Назад към Избор на тема.