AmkA.Info Online – Пътеводител за информация, консултантски центрове, услуги

Работа, професия и образование

Print

Желаете да завършите обучение, да упражнявате професия или да станете самостоятелно заето лице?

Тук ще намерите информация по тези теми:

Търсите работа?

Можете да търсите свободни работни места в различни онлайн портали, например в трудовата борса на Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit):
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Не само бежанците, но и всеки човек може да търси работа в уебсайта jobs4refugees:
www.jobs4refugees.org

Желаете да Ви бъде призната образователно-квалификационната степен?

Ако желаете да бъдат признати Вашите удостоверения и дипломи, обърнете се към консултантската служба за признаване на образованието към IQ Netzwerk Hessen:
www.berami.de/anerkennungsberatung

Имате нужда от професионална ориентация или преквалификация?

Центърът за консултиране и обучение към FRAP Agentur консултира възрастни на възраст над 18 години по професионални въпроси. Например: търсене на работа, професионално ориентиране, връщане на работа.
www.frap-beratungszentrum.de

gjb Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (Сдружение за младежка заетост) консултира млади хора на възраст между 15 и 27 години относно образователната квалификация, професионалната ориентация и обучението:
www.gjb-frankfurt.de

Немският език Ви затруднява? Wirtschaft integriert консултира и съпровожда лица, които все още учат немски език, ако се интересуват от обучение в предприятието. На уебсайта има и листовка на английски, арабски и украински език.
www.wirtschaft-integriert.de/ausbildung

На всички въпроси, свързани с образованието и кариерното развитие ще Ви отговори Walter-Kolb-Stiftung:
www.walter-kolb.de

Момичетата и младите жени, както и всички жени, могат да се обърнат към VbFF – Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e. V. (Асоциация за професионално развитие на жените):

Beramí консултира жени с опит в областта на миграцията по отношение на трудовата заетост, образованието и кариерното развитие:
www.berami.de/offene-beratung

Международните специалисти и преподаватели могат да намерят информация и консултиране тук:

  • WelcomeCenter Hessen на немски, английски, френски и испански език:
    www.work-in-hessen.de
  • FrankfurtRheinMain International Office на немски и английски език:
    www.find-it-in-frm.de

Желаете да станете самостоятелно заето лице?

Ако желаете да откриете фирма или да работите на свободна практика, обърнете се към:

Вие сте безработен/на?

Ако сте безработен/на, можете да получите финансова помощ при определени условия.

Подайте молба в Jobcenter (Бюрото по труда). Там ще проверят Вашите документи и ще вземат решение дали да получите финансова помощ.

Информация за това в кои случаи имате право на финансова помощ можете да намерите тук на арабски, български, немски, английски, френски, хърватски, полски, румънски, руски, испански и турски език:
www.jc-frankfurt.de/fuer-arbeitssuchende/allgemeine-leistungen

При въпроси по отношение на обезщетението за безработица II и въпроси от областта на социалното право, например безработица, се обърнете към:

Имате проблеми на работното място или сте жертва на тормоз?

Mobbing Kontakt Stelle (MKS) ще Ви окаже съдействие в търсенето на решение:
www.mobbing-frankfurt.de

Имате въпроси? AmkA.Info ще Ви съдейства

Попитайте ни! Посредническо бюро AmkA.Info:

Телефон: 069 – 21 24 15 15

Или изпратете имейл: amka.info@stadt-frankfurt.de

Ние говорим немски и английски език.

Консултиране на място

Имате въпроси относно кариерното развитие, обучението, по-нататъшното образование, курсовете по немски език или признаването на Вашите дипломи? Сдруженията beramí и VbFF консултират жените по професионални въпроси. Faire Integration предоставя информация по отношение на всички аспекти на трудовото правоотношение.

Заповядайте за консултация на място в stadtRAUMfrankfurt. Всички дати и информация:
www.amka.de/beramí
www.amka.de/VbFF
www.amka.de/faire-integration

Всичко за Вашата трудова заетост

Faire Integration предоставя информация и съвети по всички правни въпроси, свързани с Вашата трудова заетост, на амхарски, арабски, дари, немски, английски, фарси, руски, тигрински и турски език:
www.faire-integration.de

Консултантският център Faire Mobilität консултира работници от страните от Централна и Източна Европа относно тяхната трудова заетост на български, немски, английски, хърватски, полски и румънски език:
www.faire-mobilitaet.de

Информация за работодателите

Работодателите, които наемат или биха искали да наемат международни служители, могат да намерят информация тук:

Съвети

Прочетете и нашите подробни съвети за работа в Германия.
www.amka.de/wegweiser/tipps

Назад към Избор на тема.