Информация за родителите

Търсите помощ в грижите за Вашето дете?

Print

Налице са много причини, поради които децата се нуждаят от дневни грижи, например след училище. Вероятно и двамата родители работят. Родителите не желаят децата им да остават сами за толкова дълго време. Предлагат се дневни грижи за малки и по-големи деца. В заведенията за дневни грижи децата се събират заедно с други деца.

Тук ще намерите информация по тези теми:

Какъв вид дневни грижи за деца се предлагат?

Тези филми обясняват видовете дневни грижи за деца, които се предлагат. Можете да гледате филмите на няколко езика. Става въпрос за детски градини и дневни грижи за деца.
www.youtube.com/deutsch
www.youtube.com/englisch

www.youtube.com/arabisch
www.youtube.com/französisch

Вашето дете може да бъде гледано в дневно семейство (Tagesfamilie). Консултирайте се по този въпрос:
www.tagesfamilien-frankfurt.de

Във Франкфурт училищата предлагат и следобедни дневни грижи за деца. В някои училища Вашето дете ще има и целодневни занимания, т.е. учебни занятия и следобед. Желаете да запишете Вашето дете на училище? Информирайте се тогава предварително в град Франкфурт на Майн какъв вид дневни грижи за деца се предлагат. Тук ще намерите общ преглед.
www.frankfurt.de/schulen/ganztag

Как мога да кандидатствам за заведение за дневни грижи за деца?

Можете да потърсите дневни грижи за Вашето дете онлайн на Kindernet-Frankfurt. Порталът осигурява 53 000 места за дневни грижи за деца. Предлагащи тези услуги са:

  • дневни грижи за деца
  • детски градини
  • групи за извънкласни грижи
  • училище
  • дневни грижи за деца в училище.

Тези места са проверени от град Франкфурт. Министерството по социалните въпроси и интеграцията на град Хесен е одобрило местата. Можете да използвате портала, за да намерите подходящото за Вас място за дневни грижи за деца. Вероятно търсите място в близост до Вашето жилище. Или само за следобедните часове. Можете да зададете тези предпочитания в „Търсене“. В случай на въпроси можете да се обадите по телефона или да напишете имейл. Адресът за контакт ще намерите на уебсайта.
www.kindernetfrankfurt.de

Ако имате нужда от подкрепа, информационната платформа Дневни грижи за деца град Франкфурт на Майн (Kindertagesbetreuung der Stadt Frankfurt am Main) ще Ви помогне. Там ще научите и какъв вид дневни грижи за деца на възраст от 0 до 12 годи се предлагат. Можете да се обадите по телефона, да изпратите имейл или да дойдете на място.

Ще получите информация за:

  • Предучилищни центрове (детски ясли за деца от осем седмици до три години, детски ясли за деца на възраст от две години до прехода към детска градина, детски градини),
  • дневни грижи за деца в дневни семейства,
  • групи за извънкласни грижи и центрове за извънкласни занимания,
  • предложения за дневни грижи за деца в училищата (разширена училищна грижа)
  • Предложението на kindernetfrankfurt

www.frankfurt.de/kindertagesbetreuung

Как мога да получа финансова подкрепа?

Можете да получите средства по линия на пакета за образование и участие (Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)), например субсидия за обяд в детската ясла. Ако Вашето дете посещава група за извънкласни грижи, можете да подадете заявление за обяд в Службата за финансово подпомагане на деца и младежи (Wirtschaftliche Jugendhilfe) в съответната служба за социално подпомагане (Sozialrathaus).
www.frankfurt.de/but

Обратно към начална страница „Информация за родители“

Към избор на тема AmkA.Info Online – Наръчник с информация, консултантски центрове, услуги

Имате въпроси? AmkA.Info ще Ви съдейства

Попитайте ни! Посредническо бюро AmkA.Info:

Телефон: 069 – 21 24 15 15

Или изпратете имейл:
amka.info@stadt-frankfurt.de

Ние говорим немски и английски език.

Консултации на място

Търсите финансова подкрепа и съвети за семейства? При консултациите на място ще научите как да пестите финансови средства. Или как да получите финансови средства. Родителите могат да кандидатстват за финансови средства за екскурзии, обяд и свободно време. Това е възможно с пакета за образование и участие (Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)).

Заповядайте за консултация на място в stadtRAUMfrankfurt. Всички дати и информация:
www.amka.de/beratung-vor-ort