ویروس کرونا: چه باید بدانید؟ اطلاعیه شهرداری فرانکفورت

Bild1-Farsi  

                                                    www.frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen

Bild3-Farsi

                                                                     www.frankfurt.de

Bild4-Farsi

                                                                www.amka.de/corona

داون لود ها

بدست میاید PDF کسب اطلاعات موجود در این صفحه با داون

لینک های بیشتر

اداره مهاجرت فرانکفورت اطلاعات مربوط به موضوعات مربوط به قانون مهاجرت را ارائه می دهد (به آلمانی و انگلیسی)

اطلاعات بیشتر در رابطه با " ویروس کرونا " از طرف دولت فدرال آلمان به فارسی

را به آلمانی و انگلیسی ارائه می دهد Corona اطلاعات مربوط به ویروس Hessen ایالت

به فارسی Hessen  راهنمایی در مورد محدودیت تماس های اجتماعی در ایالت

ابتکارات محلی در فرانکفورت: از کجا می توانم کمک بگیرم ، چگونه می توانم کمک کنم؟ (به آلمانی و انگلیسی)

فعالیت های دیجیتالی اوقات فراغت از فرانکفورت (به آلمانی و انگلیسی)

شماره تلفن و تماس با ما برای کسب اطلاعات ، راهنمایی و مشاوره (به آلمانی و انگلیسی)

شمدرسه و آموز (به آلمانی و انگلیسی)

اطلاعات بیشتر: مورد نیاز ماسک (به آلمانی)