منطقه راین - ماین

دریافت کمک در صورتی که تبعیض را تجربه کرده اید

Print

آیا در منطقه راین - ماین زندگی می‌کنید و تبعیض را تجربه کرده‌ا‌ید؟ در این صورت می‌توانید کمک دریافت کنید. بیان کنید که در کدام منطقه زندگی می‌کنید و دلیل این تبعیض چه بوده است. همچنین می‌توانید انتخاب کنید که به چه نوع پشتیبانی نیاز دارید و با چه سازمانی می‌خواهید تماس بگیرید.

اگر جستجوی شما نتیجه‌ای نداشت، با ما تماس بگیرید. ما می‌توانیم به شما بگوییم که آیا پیشنهاد دیگری وجود دارد. تلفنی با شماره 48750 212 (069) یا توسط ایمیل به آدرس amka.adinet@stadt-frankfurt.de